Ängkärrskolan anordnar studiebesök på skolan för rektorer, specialpedagoger och pedagoger m fl.

 

Inbjudan till fortbildningseftermiddag på Ängkärrskolan!

Ängkärrskolan är en resursskola för elever i behov av extraordinärt stöd under hela skoldagen. Kom på vår fortbildningseftermiddag för att ta del av hur vi arbetar med våra elever.

Innehåll
• Hur vi jobbar specialpedagogiskt.
• Hur vi jobbar med våra elever med problematisk skolfrånvaro.
• Lågaffektivt bemötande.
• Workshop kring alternativa verktyg.
• Lektionsbesök.

Kostnad
1000 kr/person. Eftermiddagsfika ingår.

Datum
6 december 2017
24 januari 2018
21 februari 2018

Tid
14.00-17.00

Plats
Ängkärrskolan, Ängkärrsgatan 9 i Solna.

Anmälan
Anmälan görs till specialpedagoger@angkarrskolan.se.  Ange valt datum samt hur många som kommer. Ni kommer att få ett bekräftelsemail att ni har fått plats samt ett mer detaljerat schema för dagen.

Välkomna!