Besöksadress
Ängkärrskolan
Ängkärrsgatan 9
171 70 Solna

Telefon: 08-120 21 670

Rektor
Josefin Mellberg
Telefon: 08-120 21 671
E-post: josefin.mellberg@angkarrskolan.se

Biträdande rektor
Eva Herstorp
Telefon: 08-120 21 671
E-post: eva.herstorp@angkarrskolan.se

Styrelseordförande
Tomas Wahlström
Telefon: 08- 120 21 670
E-post: tomas.wahlstrom@angkarrskolan.se

Rektorsexpedition
Haidi Lefvert
Telefon: 08-120 21 670
E-post: haidi.lefvert@angkarrskolan.se

Antagningsärenden
E-post: antagning@angkarrskolan.se

Eva Herstorp (Stockholms Stad)
Telefon: 073-5934208

Naemi Köhlin (övriga kommuner)
Telefon: 08-120 21 675

IT
Daniel de Oquiñena
Telefon: 08-120 21 672
E-post: daniel.oquinena@angkarrskolan.se

Personalrum
Telefon: 08-120 21 685-687

Sjukanmälan
Kl 7:30-8:30 via Schoolsoft alt. till Haidi på telefon: 08-120 21 670

Skolsköterska
Malin Saari
Fre 8.30-15.30
Telefon: 08-120 21 681
E-post: malin.saari@angkarrskolan.se

Skolläkare
Eva Blomqvist-Håkansson
Fredagar: tidsbokning genom skolsköterska
Telefon: 08-120 21 681

Kurator
Karin Romare-Anjou
Telefon:08-120 21 680
E-post:karin.romare-anjou@angkarrskolan.se

Syv
Anne Slotte
Torsdagar 9.00-15.00
Telefon: 08-120 21 682
E-post: anne.slotte@angkarrskolan.se

Karta till skolan