Alla skolplatser till läsåret 17/18 är nu tillsatta. Detta innebär att intresseanmälningar bara kan göras till läsår 18/19.

Fyll i en intresseanmälan och skicka den till oss på Ängkärrskolan.

Bifoga elevens utredningar som visar att eleven har diagnosen dyslexi, språkstörning, AST, ADHD, ADD eller liknande.

Bifoga även följande handlingar:

• WISC-test
• läkarutlåtande från BUP,
• IUP,
• pedagogisk utredning,
• åtgärdsprogram,
• närvaro/frånvaro i %,
• mötesprotokoll från elevhälsa (möte med rektor, kurator, mentor m.m. om ditt barns situation på nuvarande skola),

När vi har fått in en komplett ansökan kommer ni att tilldelas en plats i vår kö. Vid eventuell skolplacering kallas vårdnadshavare och elev till Ängkärrskolan för intervju, samt att vi kontaktar nuvarande skola för att få mer information kring eleven. Vårdnadshavare måste häva sekretess så att vi kan ta del av information från mentor, specialpedagog, skolpsykolog och rektor. Ängkärrskolan sammanställer därefter allt material kring eleven och gör en pedagogisk bedömning om hur elevens behov ser ut och vilka åtgärder som behöver sättas in.

Anmälan skickas till:

Antagning
Ängkärrskolan
Ängkärrsgatan 9
171 70 Solna

Vid frågor kontakta:

Eva Herstorp, antagningsansvarig för Stockholmselever.
073-593 42 08 (säkrast onsdagar 8.30-17.00)

Naemi Köhlin, antagningsansvarig för elever från kranskommuner
08-120 21 675 (säkrast torsdagar 8.30-16.00)

Ladda ner intresseanmälan här (pdf)