Under läsåret har vi ett antal informationskvällar inför en ev ansökan till skolan. Informationen vänder sig både till föräldrar och elever. Vi kommer att kort presentera skolan och dess pedagogik och en eller flera elever kommer att berätta hur det är att gå på skolan. Informationen tar ca två timmar.

 

Datum för informationskvällar HT 17

Onsdag 11 oktober kl 18:00 (v.41)
Onsdag 15 november kl 18:00 (v.46)

 

Anmälan till informationskvällen görs till haidi.lefvert@angkarrskolan.se.

 

Välkomna!